Sumrak saga

Tekstovi u okviru ove rubrike sagledavaju situaciju u polju kulture u pojedinim gradovima i županijama te analiziraju mjere donesene od strane lokalne i regionalne uprave i samouprave kao odgovor na aktualnu kriznu situaciju. Financiranje programa javnih potreba u kulturi koje provode gradovi i županije, uz javni poziv Ministarstva kulture, glavni su izvor financiranja nezavisne kulture te rezovi na ovoj raini imaju dalekosežne posljedice na rad u polju kulture, egizstenciju onih koji kulturu stvaraju, ali  i na dostupnost kulture širokoj publici.