Za K.R.U.H.

Prošle godine smo se okupili u inicijativu “Dosta je rezova!” te kao široka fronta kulturnih radnika i umjetnica istupili u obranu javno financirane kulture. Sada se, okupljeni u platformu Za K.R.U.H. nastavljamo boriti za bolje radne i egzistencijalne uvjete svih u sektoru kulture. Pratite nas i podržite u borbi! Kulturne radnice ustaju za nadnice!

Platforma za radne uvjete u kulturi Za K.R.U.H. okuplja sljedeće organizacije: BLOK, CDU, OOUR, Skribonauti i Atelijeri Žitnjak. 

Rad Platforme za radne uvjete u kulturi Za K.R.U.H. podržava Zaklada Kultura nova. Održava ga potplaćeni, neplaćeni i aktivistički rad uključenih.